2011-2012 HAZIRLIK SINIFLARI BİRİM GÖREV TANIMLARI

TESTING: Testing ofisinde görev alan öğretim elemanları;

1) Yıl içinde gerçekleşecek kısa sınav, ara sınav, yarı final ve final sınavlarının hazırlanması, basımı ve dağıtımı ile sorumludur.
2) Öğrenme çıktıları anketleri sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
3) Sınavlar ve görev dağılımı sınav uygulanmadan 1 hafta önce Bölüm Başkan Yardımcısına kontrol için verilmelidir.
4) Speaking sınavı ve okuma kitabı işleyişinden testing ofis içinde belirlenmiş olan öğretim elemanı sorumludur.

PROGRAM ÇİZELGESİ SORUMLUSU:

1) Yıllık planı genel hatları ile sene başında bildirmekle sorumludur.
2) Her hafta veya 2 haftada bir program çizelgesini düzenlemek ve imza karşılığında öğretim elemanlarına ulaştırmakla yükümlüdür.
3) Öğrenme çıktıları anketleri sonuçları doğrultusunda gerekli düzenlemeleri yapmakla yükümlüdür.
4) Elde ettiği veriler doğrultusunda her ay bölüm başkanlığına rapor vermek ve öğretim elemanları ile toplantı yapmakla yükümlüdür.

ÖĞRENME ÇIKTILARI İZLEME SORUMLUSU

1) Düzenli ve gerekli aralıklarla öğrenme çıktılarını denetler ve kazanımı kontrol için gerekli anket düzenlemesini yapar.
2) Anket veri girişlerinin kontrolünü yapar.
3) Anket sonuçlarını grafik haline getirip 15 günde veya ayda bir toplantı yaparak çıktıları raporlaştırıp bölüm başkanlığına teslim eder ve toplantı ile öğretim elemanları, program çizelgesi sorumlusu, program geliştirme sorumlusu ve testing ofis ile paylaşır.

PROGRAM GELİŞİTİRME BİRİMİ

1) Hazırlık okulunda kullanılacak programların geliştirilmesi ve iyileştirilmesi için gerekli bilgi kaynaklarına ulaşmak ve teorik altyapıyı oluşturmakla sorumludur.
2) Yaptığı literatür taraması sonucu elde ettiği verileri doğrultusunda iki ayda bir bölüm başkanlığına rapor vermekle yükümlüdür.