Misyon - Vizyon

Misyon

Öğrencilerimize üniversite eğitimleri boyunca ve sonrasında da mesleki alanlarında kendilerini ifade edebilmeleri, bilgi alışverişinde bulunabilmeleri, yazılı ve görsel materyalleri takip etmeleri için gerekli olan yabancı dil bilgi ve becerilerini edinebilecekleri nitelikli bir eğitim sunmaktır.


Vizyon

Üniversitemizin genel vizyonuna ve çağdaş uluslararası niteliklere uygun biçimde öğrencileri gerek devam edecekleri bölümlerde, gerek yaşamın farklı alanlarında kullanacakları yabancı dil bilgisini daha kolay ve kalıcı şekilde öğrenmeleri için yeni yöntem ve teknolojik ekipmanları kullanarak interaktif öğretme metodları geliştirmek ve nitelikleri ile ayırt edilen bir eğitim kurumu olmaktır.

Demo Settings
Header Colors
Navigation Colors
Footer Colors