Modüler Sistem

Modüler Sistem

Yüksekokulumuzda Avrupa Dilleri Öğretimi Ortak Çerçeve Programı (The Common European Framework of Reference for Languages) kapsamında Avrupa Konseyi Dil Politikaları Bölümü tarafından hazırlanan Avrupa Dil Portfolyosu çerçevesinde Modüler Sistem uygulanmaktadır.

Uyguladığımız Modüler Sistem Avrupa Dil Portfolyosu Küresel Ölçeği’ne uygun olarak A1, A2, B1 ve B1+ modüllerinden oluşmaktadır. Her modül 7 haftalık bir dil öğretim sürecinden oluşmaktadır. B1 modülünü başarıyla bitiren öğrenciler hazırlık eğitimini başarıyla tamamlamış olur.

Öğrencilerin Uygun Modüllere Yerleştirilmesi

Her eğitim öğretim yılı başında, yeni öğrencilerin İngilizce düzeylerini belirleyip onları en uygun modüllere yerleştirmek amacıyla seviye belirleme sınavı yapılır. Bu sınav sonucunda öğrenciler seviyelerine en uygun olan modüle yerleştirilirler.

Modüler Sistemde Eğitim Öğretim Süreci

Bir eğitim öğretim yılı, her biri 7 hafta süren 4 çeyrekten oluşur.

Modül Tekrarı

Bir modülden başarısız olan öğrencilerin eksikliklerini tamamlayarak bir üst modüle geçebilmesi için ilgili modülü tekrar etmeleri gerekmektedir. Bir modül sadece bir kere tekrar edilebilir. Bir modülü tekrar eden öğrenciler o modül sonunda tekrar başarısız olsalarda otomatik olarak bir üst modüle geçer ama hazırlık sınıfından başarısız kabul edilirler.

Modüler Sistemin Faydaları

 • Süreç odaklı bir sistem olduğundan dolayı, öğrencilerin bütün dil öğrenim süreci boyunca takibini sağlar ve bu süreçte atılması gereken adımların hızlı bir şekilde atılmasına olanak sağlar.
 • Öğrencilere kısa, orta ve uzun vadeli hedefler koyarak öğrencilerin dil eğitimi sürecindeki farkındalıklarını artırır.
 • Süreç odaklı olmasından ötürü, öğrencilerin ve öğretmenlerin performanslarını bütün sürece yayar, ve motivasyonlarını canlı tutar.
 • Modüller arası geçiş ve çeşitlilik sağlayarak eğitim öğretim ortamına dinamizm katar.
 • İngilizce seviyeleri bakımından öğrencilerin sınıflara homojen bir şekilde dağılmalarını sağlar.
 • Demo Settings
  Header Colors
  Navigation Colors
  Footer Colors