Öğrenme Çıktıları İzleme Birimi

Okt.Hidayet ÖZKAN
Okt.Ozan Kemal TÜRKMEN

Eğitimde Yeniden Yapılanma ve Kalite Süreci kapsamında, üniversitemize bağlı fakülte, yüksekokul ve meslek yüksekokullarında okutulan yabancı dil derslerine ait öğrenme kazanımlarını, ders içeriklerini, ders izlencelerini,  önerilen ve / veya istenen ders kaynaklarını, ders yeterlilik matrislerini ile değerlendirme yöntemi ve ölçütlerini,  Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürü ve müdür yardımcıları ile ortak çalışarak belirlemek, daha sonra bu bilgileri, konuyla ilgili rektör yardımcımızın talimatları doğrultusunda Avrupa Kredi Transfer Sistemi (AKTS) Bilgi Paketine girmek ve ayrıca bu dersleri okutan yüksekokulumuz okutmanlarının üzerine internet ortamında aktarılmasını sağlamaktır.