Hazırlık Eğitimi İsteğe Bağlı Olan Bölümler

 
Eğitim dili Türkçe olan aşağıdaki bölümlerde isteğe bağlı Hazırlık eğitimi verilmektedir. Bu fakülte, yüksekokul veya meslek yüksekokullarının ilgili bölümlerini kazanıp İngilizce hazırlık eğitimi almak isteyen öğrenciler isteklerini kayıt sırasında bir dilekçe ile bildirirler ve muafiyet sınavına girmekle yükümlüdürler. İsteğe bağlı hazırlık eğitimine başvuran öğrenciler Yabancı Diller Yüksekokulu Müdürlüğü tarafından o yıl için belirlenen kontenjanlar dahilinde Hazırlık programına kaydedilirler. Talebin belirlenen kontenjanı aşması durumunda ÖSYM puan sıralaması esas alınır.

 

Fen Edebiyat Fakültesi

Arkeoloji (I.Öğretim)
Biyoloji (I. Öğretim)
 

İletişim Fakültesi

Gazetecilik (I. & II. Öğretim)
Halkla İlişkiler & Tanıtım (I. & II. Öğretim)
Radyo Televizyon Sinema (I. & II. Öğretim)
Reklamcılık (I. Öğretim)
Görsel İletişim Tasarımı (I. & II. Öğretim)
 

Mimarlık & Tasarım Fakültesi

Mimarlık (I.Öğretim)
 

Mühendislik Fakültesi

Bilgisayar Mühendisliği (I. & II. Öğretim)
Elektrik Mühendisliği (I. & II. Öğretim)
Endüstri Mühendisliği (I. & II Öğretim)
Harita Mühendisliği (I. Öğretim)
Jeofizik Mühendisliği (I. Öğretim)
Jeoloji Mühendisliği ( I. & II. Öğretim)
Metalürji ve Malzeme Mühendisliği (I. & II. Öğretim)
 
Barbaros Denizcilik Yüksekokulu
Denizcilik İşletmeleri Yönetimi
 

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi  (Sivil Havacılık Yüksekokulu)

Tüm Bölümler
 

Karamürsel Meslek Yüksekokulu

Tüm Bölümler