Materyal Hazırlama Birimi

Okt.Ali SEZER

Yabancı Diller Bölümü'nde ders veren okutmanlar ve Sınav Hazırlama Birimi ile işbirliği içerisinde fakülte ve meslek yüksek okullarında kullanılmak üzere ders kitaplarındaki ünitelere göre öğrencilerin dilbilgisi,kelime bilgisi ve okuma alanındaki yeteneklerini kuvvetlendirmek için üç farklı düzeyde (temel, başlangıç ve orta seviyenin başı)  materyal tasarlar ve dağıtımını sağlar.