Muafiyet Sınavı Denklik Bilgisi

YABANCI DİL SINAV EŞDEĞERLİKLERİ

Aşağıda belirtilen yabancı dil sınav eşdeğerlikleri ÖSYM tarafından belirlenmiş ve yayınlanmıştır.

 

KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

ÖSYM tarafından yapılan, Kamu Personeli Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS), Üniversitelerarası Kurul Yabancı Dil Sınavı (ÜDS) ve Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (YDS) birbirlerine çift yönlü olarak denktir/eşdeğerdir. 

 

Diğer Yabancı Dil Sınavlarının KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

Herhangi bir yabancı dil sınavının KPDS, ÜDS veya YDS’ye eşdeğer olarak kabul edilmesinde öncelikle sınavın uluslararası geçerliliğe sahip olmasına ve sınavı hazırlayan kurumun sadece bağlı olduğu ülkenin resmî dili/dillerinde yaptığı sınavların eşdeğer kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

Tüm yabancı diller için dil belgesinin üzerinde bir geçerlik tarihi belirtilmediyse Eylül 2005 ve sonrası tarihli yabancı dil belgelerinin geçerli kabul edilmesine karar verilmiştir.

 

Yabancı dil sınavları eşdeğerlikleri tablosunda kabul edilen yabancı dil sınavları KPDS, ÜDS veya YDS ile tek yönlü olarak eşdeğerdir. Tablolarda belirtilen sınavlar dışında kalan Üniversite, Enstitü veya diğer dil öğretimi yapan kuruluşlarca düzenlenen çeşitli kurslara yönelik yapılan seviye tespit sınavları bu eşdeğerlik tablosuna göre değerlendirilemez.

 

İngilizce Sınavları KPDS-ÜDS-YDS Eşdeğerliği

İngilizce için eşdeğerliği kabul edilen sınavların (CAE, CPE, TOEFL iBT, PEARSON PTE Akademik) eşdeğer olduğu KPDS-ÜDS-YDS puanları hakkında daha detaylı bilgi için aşağıdaki adresleri ziyaret edebilirsiniz.

 

http://osym.gov.tr/belge/1-20631/yabanci-dil-sinavlari-esdegerlikleri-14022014.html

http://dokuman.osym.gov.tr/pdfdokuman/2014/Genel/Esdegerlik18072014.pdf