Program ve Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi

...

Ayça ÖZGÜVEN (Program)

Birsen YAVUZ (Kur Sorumlusu)

Ergin KAYA (Kur Sorumlusu)

Oda No: Açık Ofis

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, dil öğretimini daha etkili hale getirmek için uygun eğitim materyalleri hazırlamakla sorumludur. Program Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri dikkate alarak öğrencilerin ve yüksekokulun gereksinimleri doğrultusunda seviyelere uygun ders materyalleri hazırlar. Hazırlanan ders materyallerinin derlenmesi, basımı ve dağıtımı da ilgili koordinatörlük tarafından gerçekleştirilir.