Program ve Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi

...

Abdullah ATMACASOY

Azer GÜZELDERELİ

Bahar DEMİRBAŞ

Nurdan KARACA

Sibel İNCİ (Program Sorumlusu)

Oda No: 314

Materyal Hazırlama ve Geliştirme Birimi, dil öğretimini daha etkili hale getirmek için uygun eğitim materyalleri hazırlamakla sorumludur. Program Geliştirme Birimi tarafından hazırlanan plan ve programlar çerçevesinde kazandırılması hedeflenen bilgi ve becerileri dikkate alarak öğrencilerin ve yüksekokulun gereksinimleri doğrultusunda seviyelere uygun ders materyalleri hazırlar. Hazırlanan ders materyallerinin derlenmesi, basımı ve dağıtımı da ilgili koordinatörlük tarafından gerçekleştirilir.