Projeler

2013-2014 eğitim-öğretim yılının ilk döneminde yürütülecek projeler şunlardır:

 

DÜNYAYI OKULA GETİRİYORUZ

Dünyayı Okula Getiriyoruz” projesi Kocaeli Üniversitesi Yabancı Diller Yüksekokulu Hazırlık Sınıfları tarafından yürütülmektedir.

 

Dil öğretimine dair bakış açımız:  Bu proje dil öğrenme süreci boyunca gerekli olan ödevleri yerine getirebilecek küresel öğrenciler yetiştirmeyi hedeflemektedir. Felsefi olarak proje, 21.yy dil öğrenme becerilerinin tümüne seslendiği için tüm iletişimsel yaklaşımları ve bakış açılarını desteklemektedir. Bu çalışma “Diller öğretilmez, edinilir” düşüncesi üzerine kurulmuştur, bu yüzden öğrencilerin İngilizce ile özgürce yakın ilişkiler kurabileceği ortamı yaratmak gerçekleştirilecek ilk hedef olacaktır.

Küresel bir okul yaratmak: Kurum olarak, okulumuzu daha küresel hareket eden bir okul haline getirmenin yollarını uzun süredir aramaktayız. Bu bakış açısından yola çıkarak, okulumuzu dünyanın bir “küçük modeli” olarak ele alıyoruz.

Bu proje iki alt projeden oluşmaktadır.

 

A.  Şehir Konseptli Portfolyo

      1. Tanım

      Uzun yıllardır okulumuzda “portfolyo” (öğrencilerin tüm çalışmalarını biriktirdiği klasör) sistemi uygulanmaktadır. Bu klasör “yazma becerisi” altında değerlendirilmekte ve notlandırılmaktaydı. Bu klasör içerisinde çeşitli ödevler bulunmakta fakat bu ödevler öğrencilerin yazma becerilerine beklediğimiz katkıyı yapamamaktaydı. Bunun sonucu olarak birçok ödevin türünü ya da sayısını değiştirdik (ekle-çıkar). Ancak bir kavramı gözden kaçırdık- “uyum”.

      2.  Tarak modeli

      Bu model fiziksel benzerlikten dolayı “tarak modeli” olarak adlandırılmıştır. Her bir ödevi tarağın bir dişi olarak kabul edersek ve dişleri bir arada tutarak tarağı işlevsel hale getirecek bir “sap”a yani bir konsepte ihtiyacımız olacaktır. Bu konsept ise “Şehir”dir.

      3.  Portfolyo teması olarak şehirler

      Bir dili edinmenin en iyi yolu o dilin kullanıldığı çevrede yaşamaktır. Fakat okulumuzu bu çevrelere taşıyamayacağımız için o çevreleri okulumuza getirmeyi hedefliyoruz. Bu sayede “Küresel Okul Olma” amacımıza da bir adım daha yaklaşmış oluyoruz.

      4.   Uygulama

      Bu alt proje eğitim-öğretim yılının 2. çeyreğinde uygulanacaktır. Tüm sınıflar (90 sınıf) dünyanın farklı yerlerinden şehirlere çevrilecektir. Bu uygulama esnasında o sınıfın şehriyle ilgili 5 adet sınıf içi çalışma yapılacaktır. Bu çalışmalar sonucunda her ödev için iki en iyi eser seçilecek ve sınıf müzesinde ve şehir rehberinde sergilenecektir.

 

B.  Bireysel Öğrenme Alanı

      Bir dil, kültür, edebiyat, medya gibi bileşenleri olmadan var olamaz. Fakat dil öğrenme-öğretme sürecinde bu kısmı gözden kaçırıyoruz. Bu yüzden; ders kitaplarının da dışına çıkarak,öğrencilere İngilizceyi farklı ortamlarda, farklı kanallarla aktarmanın yollarını aramalıyız. Bu  sebeple bu alanda 4 kulüp kurulacaktır.

      1.  Konuşma / Fonetik Kulübü

      Her oturumda farklı bir içerik olacak bu kulüp yabancı hocalar tarafından koordine edilecektir.

      2.   Edebiyat Kulübü

      Her oturumda İngiliz ve Amerikan edebiyatından bazı eserler basitleştirilerek öğrencilere aktarılacaktır.

      3.   Film Kulübü

      Her seansta öğrencinin dil seviyesine uygun filmler izlettirilecektir.

      4.   Medya Okur-Yazarlığı Kulübü;

 

* Ayrıntılı bilgi için iletişime geçiniz.

Okt. Oral Savaş
AR-GE Birimi   oral.savas@kocaeli.edu.tr