Sınav Uygulama Esasları

Sınavlarda Uyulması Gereken Kurallar

v Sınav esnasında uyulması gereken kurallar büyük önem taşımaktadır.

v Web sitemizde yayınlanmış olması nedeniyle bu kuralların sınava girecek tüm öğrenciler tarafından okunmuş olduğu kabul edilir.

v Kurallara uymama sorumluluğu öğrenciye aittir. Bu nedenle aşağıdaki kuralları dikkatlice okumanız önemlidir.

 

1. Kimlik Tespiti:

Öğrencilerin aşağıda belirtilen sınavlar sırasında yanlarında nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve/veya pasaport ve de Kocaeli Üniversitesi tarafından verilen resimli üniversite kimliğini bulundurmaları gerekmektedir. (Kimliği henüz basılmamış öğrencilerin kendi bölümlerindeki öğrenci işlerinden “öğrenci belgesi” almaları gerekmektedir.)

 • Yeterlilik Sınavları (İYS)
 • Modül sonu sınavları
 • Erasmus vb. sınavlar

Yıl içinde ders esnasında uygulanan sınavlar sırasında da gerek olduğu takdirde öğrencilerden fotoğraflı kimlik belgesi istenebilmektedir. Bu sebeple öğrencilerimizin öğrenci kimlik belgelerini veya nüfus cüzdanı, sürücü belgesi ve/veya pasaportlarını sürekli yanlarında bulunmaları önem taşımaktadır.

 

2. Sınava giriş ve çıkış kuralları:

 • Yeterlilik Sınavları (İYS)
 • Modül sonu sınavları
 • Erasmus vb dil sınavları

Yukarıda listelenen sınavlara geç gelen öğrenciler ilk 30 dakikaya kadar sınava alınırlar ve hiçbir öğrenci sınavın ilk 35 dakikası tamamlana kadar sınav salonundan çıkamaz.

Yıl içinde ders içinde uygulanan sınavlarda derse geç gelen öğrenciler en fazla ilk 5 dakikaya kadar sınava alınırlar ve ilk 15 dakika boyunca sınavdan çıkamazlar. İlk 5 dakikadan daha geç gelen öğrenciler sınava giremezler.

ÖNEMLİ: Hangi sınav olursa olsun eğer sınavda “Dinlediğini Anlama (Listening)” bölümü varsa, sınavda olan öğrencilerin dikkatini dağıtmamak adına söz konusu sınav başladıktan sonra gelen hiçbir öğrenci geç kalma süresine bakılmaksızın sınava giremez. Eğer sınav farklı bölümlerle devam edecekse, geç kalan öğrenciler sınıfa “dinlediğini anlama” sınavı bittikten sonra girebilirler.

 

3. Sınav esnasında uyulması gereken kurallar

v Öğrenciler her türlü sınav sırasında cep telefonu, benzeri elektronik iletişim cihazları ve varsa sözlüklerini öğretmen masasına bırakmak zorundadırlar. Eğer söz konusu eşyaların teslim edilmediği fark edilirse ilgili öğrencinin/öğrencilerin sınavları geçersiz sayılacaktır.

v Sınav sırasında gerekli araç-gereçleri (ör.kurşun kalem, tükenmez kalem, silgi) yanınızda bulundurmanız gerekmektedir. Cevaplar sınav kâğıtlarına, aksi belirtilmediği sürece, sadece kurşun kalem ile yazılmalıdır.

v Sınav kağıtları dağıtıldıktan sonra tüm öğrencilerin

a) gerekli yerlere tükenmez kalem ile ad-soyad vb bilgilerini yazmaları (ÖNEMLİ: Optik form kullanılan sınavlarda kodlamalar sadece kurşun kalem ile yapılmalıdır!)

b) basım hatası ve/veya eksik sayfa olup olmadığını kontrol etmeleri ve sorun varsa sınavda görevli öğretim elemanına bildirmeleri gerekmektedir. (Sınavın kaç sayfadan oluştuğu kitapçıkta belirtilmekte, belirtilmediği durumda görevli öğretim elemanı tarafından öğrencilere duyurulmaktadır.) Sınavı uygulayan öğretim elemanlarının talimatlarına uyulması önemlidir.

v Sınav sırasında sınıfın fiziksel yapısına uygun şekilde sınav pozisyonunda oturulması ve sınava görevli öğretim elemanının talimatıyla başlanması gerekmektedir.

v Hangi biçimde olursa olsun, kopya çekildiğine ilişkin olarak sınav görevlilerinin şüphelenmesine ya da tespitine dayanan her türlü davranış “Yükseköğretim Kurumları Öğrenci Disiplin Yönetmeliği”ne göre (http://www.yok.gov.tr/web/guest/icerik/-/journal_content/56_INSTANCE_rEHF8BIsfYRx/10279/17960) soruşturma açılmasını gerektirir. Soruşturmanın sonuçları ve belirlenen cezalar, öğrencinin kendisine, ailesine, kayıtlı olduğu bölüme ve Kredi ve Yurtlar Kurumu’na bildirilmek zorundadır.

 

Sınav sırasında kopya çeken, çekmeye kalkışan, kopya veren ve/veya kopya çekilmesine yardım edenler hakkında tutanak tutulacak ve bu adayların sınavları geçersiz sayılacaktır. Kopya çekme suçunun getireceği tüm cezai uygulamaların sorumluluğu, bu suça yeltenen, gerçekleştiren ya da  gerçekleştirilmesine yardımcı olan öğrencilere aittir. Görevliler kopya çekmeye veya vermeye kalkışanları uyarmak zorunda değildir.

 

Bu sebeple aşağıdaki kurallara uymanız önem taşımaktadır:

 • Diğer öğrencilerin kağıtlarına bakmayınız.
 • Kendi sınav kâğıdınızı diğer öğrenciler tarafından görülmeyecek şekilde tutmaya dikkat ediniz.
 • Sınav esnasında diğer öğrencilerle kalem, silgi vb. istemek dahil hiçbir amaçla iletişim kurmayınız.
 • Sınavla ilgili olsun ya da olmasın hiçbir basılı materyali çevrenizde bulundurmayınız.
 • Cevaplarınızı ya da sınav sorularını ayrı bir kâğıda not almaya kalkışmayınız.
 • Üstünüzde hiçbir elektronik cihaz bulundurmayınız.
 • Hakkınızda kopya şüphesi uyandıracak davranışlarda bulunmayınız.

 

v Sınav süresi veya sınavdan çıkabileceğiniz en erken süre tamamlandıktan sonra sınavla ilgili tüm evrakları görevli öğretim elemanına teslim ettikten ve sınav yoklama tutanağını imzaladığınızdan emin olduktan sonra sınıftan ayrılabilirsiniz. 

ÖNEMLİ: Sınavdan erken çıkan öğrencilerin koridorlarda dolaşmaları ve beklemeleri; sınavı etkileyecek düzeyde yüksek sesle konuşulması ve gürültü yapılması yasaktır.  

v Sınav sonuçları http://yabancidiller.kocaeli.edu.tr adresinde yayınlanmaktadır. Sınıf içinde ders saatinde yapılan sınavların sonuçları derse giren öğretim elemanları tarafından ders esnasında sınıfta duyurulmaktadır. Telefonla sınav sonuç bilgisi verilmemektedir. Bu konuda talepte bulunulmaması; sınav sonuçlarının ilan edileceğinin belirtildiği gün ve saatlerde ilan edilemediği durumlarda da bunun teknik sebeplere dayalı olduğunun göz önüne alınarak telefon edilip ne zaman ilan edileceğinin sorulmaması da önemle rica olunur. Önemli: Sürekli edilen telefonlar bölüm sekreterini ve idareyi sürekli meşgul ettiğinden iş akışını engellemekte ve işleri yavaşlatmaktadır.