Okt. Ömer Ali TETİK

Görev: Okutman
Lisans: Boğaziçi Üniversitesi
E-posta: omerali.tetik@kocaeli.edu.tr